Eerste klanttevredenheidsonderzoek Hercules stemt tot tevredenheid

feb 5, 2020

Hoe tevreden zijn onze klanten over Hercules? Hoe wordt de dienstverlening ervaren en zijn er punten die nog beter kunnen? Wij werken aan onze klanttevredenheid en hebben daarom een onderzoek uitgevoerd. Het afgelopen jaar hebben wij als Hercules veel tijd gespendeerd aan onze klanten en zijn daarbij actief bezig geweest met het contact en de klanttevredenheid.

In januari 2020 zijn wij middels een online klanttevredenheidsonderzoek op zoek gegaan naar antwoord op de vraag: ‘hoe tevreden bent u over Hercules?’. De online enquête bood de ruimte voor persoonlijke toelichting, tips en adviezen. Het is ontzettend fijn dat onze klanten de tijd hebben genomen om de enquête in te vullen. De waardevolle input stelt ons scherp en maakt het voor ons als dienstverlener mogelijk om te werken aan de punten die voor de klant belangrijk zijn.

Het algemene beeld van onze klanten laat zien dat wij als Hercules een positieve transformatie hebben doorgemaakt naar een dienstverlenende organisatie die samen met de klant wil ontwikkelen. De gemiddelde waardering is een ruim voldoende. Het eerste jaar als Hercules sluiten wij samen met onze klanten af als een succesvol jaar waarin wij samen met de klant de roadmap hebben samengesteld en daar vorm aan hebben gegeven. Afgesproken ontwikkelingen in Wocas en haar modules, zijn gerealiseerd. Komend jaar gaan wij weer verder met de stappen die wij, in samenspraak met onze klanten, willen zetten met WocasBasis, WocasOnline en WocasConnector. Met het vertrouwen wat onze klanten ons het afgelopen jaar hebben gegeven, gaan wij ook van komend jaar weer een succes maken!

Meer nieuws: