Artikel CorporatieGids: “Annemarie Thomasse (Hercules): Bied woningcorporaties keuzevrijheid”

jan 21, 2021

Geplaatst door CorporatieMedia op 

Woningcorporaties kiezen de laatste jaren steeds vaker voor standaard inrichtingen. Maar binnen de standaard is vaak nog veel ruimte voor bedrijfsspecifieke nuances. CorporatieGids.nl sprak daarover met Annemarie Thomasse, verantwoordelijk voor portfolio en development bij Hercules, en wat dat betekent voor een ERP-systeem: “Door steeds in gesprek te gaan met woningcorporaties kunnen we aansluiten bij hun organisatorische behoeften.”

Dat woningcorporaties anno 2021 steeds vaker kiezen voor de standaard, is iets wat Annemarie ook ziet in de praktijk. “Maar dat betekent niet dat iedere woningcorporatie dezelfde behoeften heeft. De een richt zich op studenten, ouderen, doorstroming, de stad of juist een uitgebreid gebied. Iedereen heeft daardoor een eigen beleid en daar past geen rigide standaard bij. Je wilt processen op je eigen manier en passend bij je eigen situatie kunnen inrichten, en daar moet je met een ERP-systeem wel de ruimte voor bieden.”

Eigen beleid
Op de vraag wat momenteel de grootste uitdagingen zijn omtrent het ERP-systeem bij woningcorporaties, vertelt Annemarie: “Een primair systeem kan in de basis heel veel, maar je hebt altijd te maken met leveranciers die expertproducten leveren. Koppelingen blijven daardoor altijd een aandachtspunt. Tegelijkertijd zien we dat bij ketenpartners niet iedereen in hetzelfde tempo mee ontwikkelt, waardoor systemen niet altijd goed op elkaar aansluiten. Ervoor zorgen dat processen efficiënt doorgang vinden, ook al heeft iedereen zijn eigen beleid, is dan ook de crux.”

Klantorganisatie
Een leverancier die meedenkt en groeit in de klantorganisatie is daarbij belangrijk, gaat Annemarie verder. “Bijvoorbeeld door bij klanten te informeren welke projecten er spelen en wat er op de agenda staat. Met die informatie kunnen wij de software ontwikkelen naar de wensen van de organisatie. Bijvoorbeeld de trend dat woningcorporaties steeds vaker functies als businessanalist invullen omdat ze hun beleid willen baseren op data. Maar wanneer je zulke analisten in dienst hebt, welke info hebben ze dan nodig? Samen met de organisaties kijken wij naar het antwoord op deze vraag zodat onze oplossing, Wocas zo goed mogelijk aansluit bij hun organisatorische behoeften.”

Een ander voorbeeld van meedenken en groeien in de klantorganisatie noemt Annemarie het gebruik van sensordata. “Verschillende klanten zijn daar momenteel mee bezig. Sensordata wordt nu nog vooral geregistreerd, maar je moet ook gaan bepalen welke beslissingen je hierdoor laat beïnvloeden. En welke data je laat doorstromen in je ERP-systeem zodat je het ook daar kunt gebruiken voor verschillende doeleinden. Door met hen hierover in gesprek te gaan, kunnen we daar rekening mee houden.”

Verschil in werkwijze
Of dat betekent dat Wocas vooral maatwerk levert, antwoordt Annemarie: “Woningcorporaties zijn natuurlijk voor een groot deel hetzelfde en hebben dezelfde activiteiten. Maar de manier waarop bijvoorbeeld de processen in elkaar steken, verschilt per organisatie. Dat betekent voor onze software dat de basis inderdaad standaard is, maar dat de procesinrichting wel flexibel kan zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hoe je een contract afhandelt of hoe een corporatie verschillende doelgroepen benadert bij een huurachterstand. De werkwijze in deze processen verschilt per corporatie, en door hen vrijheid te bieden kunnen organisaties zich herkennen in de afhandeling én gebruikmaken van de standaard. Overigens is dit wel iets anders dan het gebruik van workflows; dat zijn voorgedefinieerde stapjes van een proces. Door corporaties processen echt naar eigen inzicht te laten inrichten, kunnen ze hun beleid zo goed mogelijk vormgeven. We merken dat deze strategie ook bij nieuwe klanten werkt.”

Klantspecifiek als nieuwe standaard
“Hercules heeft vrijheid in het maken van haar keuzes ten aanzien van haar beleid,” gaat Annemarie verder. “Op maat of zelfs maatwerk zien wij nog vaak gevraagd worden door klanten. Wij zien dat niet als iets dat per definitie niet kan en benaderen het dus meer als ‘op maat’. Als het een corporatie helpt om vooruit te komen, is het goed. Het kan het begin zijn van een nieuwe standaard en later door andere organisaties worden overgenomen. Door consequent ‘nee’ zeggen tegen klantspecifieke behoeftes, verlies je de verbinding met elkaar en je moet juist in gesprek blijven.”

Toegewijd aan woningcorporaties
“Deze vrijheid kunnen we onszelf permitteren omdat we geen afhankelijkheid hebben met andere grote ontwikkelpartijen,” sluit Annemarie af. “Waar andere leveranciers vaak te maken hebben met generieke functionaliteit waar specifieke functies voor de corporatiebranche aan toegevoegd zijn, is ons ERP-systeem Wocas juist volledig toegewijd aan woningcorporaties. Hierdoor sluit Wocas perfect aan bij de bedrijfsprocessen van iedere corporatie.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: Hercules

Meer nieuws: