Artikel CorporatieGids: “Peter Bos: Nieuwe koers Hercules slaat aan”

jan 3, 2020

Geplaatst door CorporatieMedia op 

Met Hercules heeft de corporatiesector een ‘nieuwe’ ERP-leverancier erbij. Het bedrijf splitste zich twaalf maanden geleden af van Centric en na zich eerst op huidige klanten gericht te hebben, kijkt Hercules nu verder. CorporatieGids.nl ging hierover in gesprek met Managing Director Peter Bos: “We willen verder bouwen nu we continuïteit bieden.”

“De eerste periode dit jaar hebben wij ons op twee zaken gefocust: het realiseren van een eigen identiteit en het geven van een goede richting aan onze producten, samen met onze klanten,” begint Peter. “Daarnaast zijn wij de afgelopen maanden vooral actief geweest om de gemaakte afspraken met klanten na te komen. Dat heeft veel vertrouwen gegeven om de deuren weer te openen voor nieuwe klanten. Op de huidige basis kunnen wij verder bouwen.”

Open dialoog
De keuze om zich eerst op bestaande klanten te richten, is volgens Peter een logische. “Tevreden klanten vormen ons bestaansrecht. Met die gedachte willen wij voorspelbaar zijn voor hen én kwaliteit leveren. Dat kost tijd en die kun je maar een keer besteden. Daarom hebben we expliciet eerst voor bestaande klanten gekozen.”

“Daarnaast zijn wij transparant over waar wij ons mee bezighouden. Die open dialoog met klanten geeft helderheid over de vraag of we de juiste stappen zetten met z’n allen. Uiteindelijk heeft de kopgroep van onze klanten uitgesproken een lange termijnrelatie met ons aan te willen gaan, en dat voelt erg prettig. De reacties tot dusver zijn erg positief en de resultaten ook: bijvoorbeeld het gemiddelde aan in behandeling zijnde meldingen bij onze helpdesk is beperkt, maar alsnog met 70 procent gedaald, waarmee de klanttevredenheid stijgt.”

Stappen blijven maken
Waar de sector voorheen Centric Housing & Healthcare en het bijbehorende Key2Wocas wellicht nog kent, is Hercules volgens Peter nu echt een andere organisatie. “Onze productsuite draagt de naam ‘Wocas’. In 2019 hebben wij WocasOnline verder afgerond en dat is een product waar de markt enthousiast op reageert. Verder hebben wij de WocasConnector als nieuwe module kunnen toevoegen. Hiermee spelen wij in op vraagstukken als data standaardisatie, procesoptimalisatie, en realiseren wij een nog toegankelijker ERP-systeem. Ook volgend jaar blijven wij onze programmatuur verder optimaliseren en voegen wij nieuwe functionaliteiten toe.”

“Overigens staren wij ons niet blind op het ‘moeten innoveren’. Hercules wil uitblinken door in de basis krachtig te zijn. Waar kansen voor innovatie liggen, pakken wij die op. De woningcorporatie blijft daarbij het middelpunt, want wij willen samen stappen maken.”

Eigen koers
Hercules maakt net als ERP-leveranciers Itris en NCCW onderdeel uit van de TSS-familie. Op de vraag welke rol dat speelt in de ambitie om te groeien, vertelt Peter: “Dankzij de financiële slagkracht en de kennis binnen TSS, ook vanuit andere sectoren, is het aannemelijk dat wij beter aan de wens van de markt kunnen voldoen. Hercules kiest hierin zijn eigen koers. Daarbij sluiten we het niet uit om met andere partijen innovaties op te pakken, zodat we samen de corporatiesector een stap dichter bij hun doel kunnen brengen.”

Uitblinken
Met de nieuwe koers wil Hercules zich richten op standaardsoftware met behoudt van de kracht van Wocas: het volledig op maat kunnen inrichten van Wocas. “Dat is waar Wocas momenteel in uitblinkt,” vertelt Peter. “Daarbij benaderen we ook echt een corporatie passende oplossing dankzij de ingebouwde procesondersteuning en business rules. Dit biedt corporaties een krachtig mechanisme wat geen effect heeft op onderhoudskosten.”

“De woningcorporatie is te allen tijde het uitgangspunt en die willen wij optimaal bedienen. In de basis betekent dit dat wij in elk landschap een toegankelijke ERP-oplossing zijn middels de WocasConnector. We kunnen de corporatie bedienen of het uitgangspunt nu one stop shopping is of best of breed. Een keuze tussen beide opties beperkt je in het zien van nieuwe alternatieven. De iPhone is immers ook niet ontstaan door te kiezen uit het volgen van één van de bestaande routes.”

Alternatief
Een grote trend op het gebied van ERP-systemen lijkt de beweging naar SaaS-oplossingen van Microsoft. Op de vraag hoe Peter daarnaar kijkt, vertelt hij afsluitend: “Wij zien onszelf zeker als prima alternatief op de Microsoft-producten. De invloed van onze klanten op het product is namelijk groot. Met het oog op nieuwe ontwikkelingen willen we het juiste doen en blijven doen. Onderzoek laat zien dat een groot deel van de beschikbare software niet of niet goed wordt gebruikt. Maar omdat Hercules haar productontwikkeling volledig zelf bepaalt, in samenspraak met klanten, kunnen we ons volledig richten op het leveren van toegevoegde waarde. De cloud wordt in dat kader besproken en wij kunnen zelf bepalen of, hoe en wanneer een investering gemaakt moet worden. Wij voelen daarbij geen druk van andere partijen; je moet investeringen op het juiste moment doen.”

Bron: CorporatieMedia 

 

Meer nieuws: