Het ERP wordt slim

jul 7, 2021

In de huidige markt waarin leveranciers van randsystemen over elkaar heen vallen met trendy interfaces lijkt een ERP een saai werkpaard. Niets is echter minder waar, er is een stille revolutie gaande in ERP land.
Het ERP van de toekomst is flexibel inrichtbaar waardoor bedrijfsbeleid geborgd en bewaakt wordt door de software. Daarnaast wordt business intelligence ingebouwd zodat beslissingen worden ondersteund of zelf automatisch worden genomen op basis van bestaande data in het ERP systeem.

De kracht van data
Het ERP (Wocas) staat vol data, waar deze voorheen statisch in de database stond, wordt de data nu gebruikt om de gebruikersvriendelijkheid en kracht van het systeem te versterken. Wordt bij een bepaalde mutatie altijd dezelfde persoon gekoppeld of kan op basis van beleid maar één keus worden gemaakt, doet het systeem dit nu automatisch zonder tussenkomst van een gebruiker.

Data driven intelligence in de praktijk
Werkprocessen binnen verschillende corporaties zijn heel vergelijkbaar. Iedere corporatie heeft te maken met verhuurmutaties, onderhoudsmeldingen, achterstandsbewaking, jaarlijkse huurverhoging, betalingsregelingen, etc. De inrichting van deze processen zijn wel vaak verschillend. Iedere organisatie heeft zijn eigen manier van werken en heeft een eigen invulling op detail niveau. Sommige corporaties geven een huurder altijd een betalingsregeling vanaf een bepaald bedrag terwijl andere dit alleen doen als de huurder de afgelopen twee jaar netjes betaald heeft en/of geen overlast veroorzaakt heeft. Dit vraagt niet alleen flexibiliteit van de software maar ook zelf toe te voegen intelligentie zodat de gebruiker ondersteund wordt bij het maken van de juiste beslissingen. In WocasOnline is dit mogelijk door middel van ‘Data Driven Intelligence’; de software deduceert, redeneert en maakt keuzes op basis van gegevens in de database. Binnen twee belangrijke onderdelen van WocasOnline, achterstandsbewaking en de jaarlijkse huurverhoging, staat Data Driven Intelligence zelfs centraal. In beide voorbeelden bepaalt de logica tot welke ‘groep’ een huurder hoort en welke ‘behandeling’ deze dan krijgt (soort actie of mate van huurverhoging) zelf ingericht worden. De volledige database staat daarbij ter beschikking voor het inrichten van de te nemen beslissingen door het systeem.

De toekomst
Met Data Driven Intelligence loopt WocasOnline voorop in de markt. Data driven intelligence zal worden geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen binnen Wocas. In de toekomst visualiseren we processen aan de hand van smart tiles. Deze representeren condities waaraan data moet voldoen om de volgende stap te zetten. Het voordeel hiervan is dat je ze in willekeurige volgorde aan willekeurige processen of gebruikers kunt toekennen. En je creëert synergy; je definieert eenmalig de condities en je zet het meerdere keren in. Processen aangestuurd door data en niet zozeer de workflow of de volgorde van de handelingen. Dat wordt de toekomst.

Meer nieuws: